چگونه برای انتخابات شورای شهر و مجلس در فضای مجازی تبلیغ کنم؟

مسلما زمانه چسباندن پلاکارد به درو دیوار برای انتخابات مجلس و شورای شهر به پایان رسیده است. آدما هرچند در شهر می‌گردند اما با دیدن پلاکارد، شناختی از کاندیدا پیدا نمی‌کنند. چرا که در پلاکارد تنها می‌توان تعدادی جمله تاثیرگذار نوشت. 

دراین ویدئو، توضیحاتی اولیه درباره خدماتی که سامانه بازاریابی ایده‌کاو می‌تواند در خصوص تبلیغات هدفمند مجلس و شورای شهر آمده است انجام دهد.

توضیجات تکمیلی در marketing.idekav.com/تبلیغات-انتخابات-شورای-شهر/ آمده است.

(بازدید ۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به