Home Page V1

ویدیو های ویژه

شکست دولت در قیمت‌گذاری بازار اجاره

شکست دولت در قیمت‌گذاری بازار اجاره! اولین ماه اجرای «طرح تعیین قیمت مجاز برای افزایش اجاره‌بها بر خلاف آنچه که دولت پیش بینی کرده بود، رقم خورد. در حالی که سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شد، اما به استناد آمارهای رسمی اجهاره بها […]

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت ۹۹/۵/۲۹ در خصوص نوسانات این روزهای بورس

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت ۹۹/۵/۲۹ در خصوص نوسانات این روزهای بورس: ♦ بازار بورس یک بازاری است که همیشه مراقبت می‌کنیم همواره در دولت به وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دوستان شورایعالی بورس تاکید می‌کنم که از بورس مراقبت کنند. ♦ منتها مردم بدانند که این ذات بازار بورس است، خط مستقیم […]
تبلیغات-انتخابات-شورای-شهر-و-مجلس
۱

چگونه برای انتخابات شورای شهر و مجلس در فضای مجازی تبلیغ کنم؟

مسلما زمانه چسباندن پلاکارد به درو دیوار برای انتخابات مجلس و شورای شهر به پایان رسیده است. آدما هرچند در شهر می‌گردند اما با دیدن پلاکارد، شناختی از کاندیدا پیدا نمی‌کنند. چرا که در پلاکارد تنها می‌توان تعدادی جمله تاثیرگذار نوشت.  دراین ویدئو، توضیحاتی اولیه درباره خدماتی که سامانه بازاریابی ایده‌کاو می‌تواند در خصوص تبلیغات […]
تبلیغات-انتخابات-شورای-شهر-و-مجلس
۱

چگونه برای انتخابات شورای شهر و مجلس در فضای مجازی تبلیغ کنم؟

مسلما زمانه چسباندن پلاکارد به درو دیوار برای انتخابات مجلس و شورای شهر به پایان رسیده است. آدما هرچند در شهر می‌گردند اما با دیدن پلاکارد، شناختی از کاندیدا پیدا نمی‌کنند. چرا که در پلاکارد تنها می‌توان تعدادی جمله تاثیرگذار نوشت.  دراین ویدئو، توضیحاتی اولیه درباره خدماتی که سامانه بازاریابی ایده‌کاو می‌تواند در خصوص تبلیغات […]

о время встречи патриотов в ас егасе Хуа Сави рассказа о овом фи ьме Звук свобод / Sound of Freedom 2020 года

о время встречи патриотов в ас- егасе Хуа Сави рассказа о овом фи ьме Звук свобод / Sound of Freedom 2020 года Фи ьм ос ова а реа ь ой истории б вшего аге та ЦРУ Тима а арда, котор й поки у ЦРУ д я борьб с торгов ей детьми в це ях сексуа […]
(بازدید ۱۳۲۰۵ بار, بازدیدهای امروز ۴ )