ㅤ ㅤM A L V E N O X C O R P O R A T E


ㅤM A L V E N O X C O R P O R A T E
ㅤ we are looking for the next alpha team.


ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ s e c o n d s e a s o n

ㅤWERE LOOKING FOR

ㅤ STAFF RECEPCIONIST 1 Slot
ㅤ registration_documents.com
ㅤ STAFF MP/PS 6 Slot
ㅤ registration_documents.com
ㅤ STAFF PFP 6 Slot
ㅤ registration_documents.com
ㅤ STAFF EDITTING 4 Slot
ㅤ registration_documents.com

ㅤㅤㅤHOW TO REGISTER
ㅤㅤㅤ⌗ read the main rules first,
ㅤㅤㅤ⌗ fill in the registration form,
ㅤㅤㅤ⌗ submit the form to the
ㅤㅤㅤ Bot Office

ㅤregards
ㅤ ,, ALPHA TEAM

(بازدید ۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *