بزرگترین تشیع جنازه تاریخ مصر به

بزرگترین تشیع جنازه تاریخ مصر به
ام کلثوم خواننده مصری تعلق دارد. او که
شب ها بعداز کنسرت پولدارترین بود و
صبح که از خواب بیدار می شد
بی ثروت ترین بود چون پولش رو همون
شب بین فقرای مصر تقسیم میکرد، زنی
که ۴۴سال پیش در چنین روزی در
گذشت وبیش از ۴میلیون در تشیع
جنازه اش شرکت کردن و میلیون ها
میلیون در سراسر جهان برایش اشک
ریختند اسمش فاطمه بود

پدرش روحانى یکى از شهرهاى دور مصر
بود. پدر روحانیش کشف کرد که فاطمه صداى
زیبایى دارد قرآن را به او آموزاند و
فاطمه قرآن را حفظ کرد.
فاطمه تا زمان نوجوانى با لباس
مردانه در مراسم دینى قرآن میخواند.

تا اینکه پدر به قاهره آمدو صداى
زیباى فاطمه مورد توجه قرار گرفت
به او گفتند أسمى دیگر غیر از فاطمه
برگزین و او گفت غیر از نام دختران
پیامبر نامى را نمى پذیرم و فاطمه شد.
ام کلثوم

@afzayesheagahii
@ghadiim

(بازدید ۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *